CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

En klam, varm framtid

Hetebølgen Lucifer har ridd Europa som en mare de siste ukene. Kombinasjonen global oppvarming og høy luftfuktighet vil gjøre hetebølger på over 40 grader vanlige på store deler av kloden, viser forskning fra CICERO.

Klimapolitikk i «menneskehetens tidsalder»

Menneskers påvirkning av jordens klimasystem framstår i dag som en av de mest krevende styringsutfordringer vi og våre etterkommere står overfor. Hvordan snur vi slike tunge trender? 

Klimaklubber- en nøkkel til effektivt internasjonalt samarbeid?

Parisavtalen setter et mål om at global oppvarming skal begrenses til godt under to grader over førindustrielt nivå, og oppretter en prosess hvor land skal melde inn sine egne bidrag for å nå dette målet. Bidragene som er meldt inn i første runde er samlet sett mindre ambisiøse enn togradersmålet krever. 

Teknologiske gjennombrot og utsleppskutt

Borgars lesetips: Om batterier og Parisavtalen