CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Klimafinans Lokale løsninger Energi Kina Internasjonal klimapolitikk Arktis Mat og skog

Oil & gas in a low carbon world

Commentary: The International Energy Agency (IEA) is often critiqued for being pro fossil fuel and anti-renewables, but are their scenarios so different to those developed by the broader researcher community?

Flom i retten

Hvem skal ta regningen når hus eller infrastruktur i flomutsatte arealer blir skadet, som for eksempel i Nord-Fron kommune? Dette spørsmålet blir mer og mer aktuelt når vi får mer flom i fremtiden som følge av klimaendringene. Forsikringsselskaper, banker, det offentlige og forskere må ta dialogen om klimatilpasning nå.

Tyskland: Mindre fornybarstøtte bremser farten i utbyggingen

Tyskland er en pioner med sin klimavennlige energiomstilling. De siste årene har imidlertid framgangen gått ned: De energirelaterte klimagassutslippene har stagnert siden 2014, dermed kommer ikke Tyskland til å nå klimamålene for 2020. Forkjempere for energiomstillingen mener at «utbyggingsstoppen» for fornybar energi må fjernes og at støtteordningene igjen må bli rausere.

CICEROs nye unge forskertalent

Øivind Hodnebrog (og CICERO) har fått et av Forskningsrådets innvilgede prosjekter til unge forskertalenter med prosjektet "GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence" (under FRINATEK).