CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Lokale løsninger

Hva kan vi hjelpe deg med?

I CICERO ønsker vi å utøve forskning som utgjør en reell forskjell på det lokale nivået. Vi har fokus på alle aspektene i prosessene i transformasjonen mot et lavutslippssamfunn. Vi kan bistå med kunnskap om prosesser (det vi kaller Kortreist Kvalitet) beregninger og virkemidler og kunnskap om klimafinans i kommunesektoren.

Prosessanalyse – hvorfor ting går som de gjør

 • Politisk gjennomførbarhet
 • Styringsutfordringer på tvers av sektorer
 • Flernivåstyring, rolleavklaring og incentivstrukturer
 • Institusjonell kapasitet til å planlegge og implementere utslippskutt og tilpasning lokalt
 • Mikroøkonomisk modellering av tilpasningsbeslutninger
 • Vitenskapssosiologi – hvordan brukes vitenskapelig kunnskap, hvorfor har noe større gjennomslagskraft enn andre?
 • Mainstreaming av klima – hvordan tilnærmer forskjellige sektorer utslippsreduksjon og tilpasning?

Lokalsamfunn og befolkning

 • Konsekvenser av klimaendringer og endringer i markedet for lokalbefolkning
 • Fleksibilitet i eksisterende systemer
 • Verdier og holdninger knyttet til klimaendringer
 • Adferdsøkonomisk tilnærming – Hvordan responderer forskjellige aktører på forskjellige virkemidler?
 • Dagsorden og tilgang på beslutningsprosesser
 • Hvordan kommunisere klimautfordringer og løsninger til befolkningen

Utslipp og konsekvenser

 • Globale og regionale klimasimuleringer (CESM, WRF)
 • Chemical Transport Model (OsloCTM)
 • Utslippsmetrics
 • Klimadrivere
 • Endringer og virkninger av kortlevende klimagasser
 • Model output analyseteknikker
 • Fremtidsscenarier
 • Ekstremverdianalyse